Plataformes aèries

PLATAFORMES DE TISORES - ELEVADOR
DE TISORES La gamma de plataformes de tisores elèctriques Magni segueix els mateixos principis de construcció que els productes líders. Ofereixen un ampli marge de maniobra i permeten apropar-se a zones de difícil accés, alhora que aixequen els materials necessaris per realitzar els treballs en alçada. La seva estabilitat està garantida per la tecnologia de doble tisora ​​amb braços reforçats. La seguretat i les dimensions compactes garanteixen una major productivitat per a les activitats de treball tant a l'interior com en terrenys estables a l'aire lliure.

PLATAFORMES AUTOPROPULSES VERTICALS - ASCENSOR VERTICAL
La plataforma vertical Magni és la solució ideal per al mecanitzat i manteniment en espais reduïts. Màquina que ocupa volums molt reduïts i també permet el pas per portes i passadissos estrets. Es poden utilitzar tant en terrenys estables com en espais interiors i exteriors; el "foque" garanteix una versatilitat de treball extrema.

Plataformes aèries